Yapboz yaratın

0

Yapboz Dümenin çalıştırılır olduğu bir yelkenlinin dümeninin tekerleği yazdır