Yapboz yaratın

0

Yapboz 24 Nisan, Uluslararası Çok Taraflılık ve Barış için Diplomasi Günü. Amaç, BM'nin üç temel ayağını desteklemek ve desteklemektir: sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenlik ve insan hakları yazdır