Yapboz yaratın

0

Yapboz 5 Nisan Uluslararası Farkındalık Günü, ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapmaksızın, herkes için insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıya dayalı istikrar, refah ve barışçıl ve dostane ilişkiler koşullarını teşvik etmek ve oluşturmak yazdır